Pożyczka hipoteczna czy kredyt konsumpcyjny?

Gdy potrzebujemy zastrzyku gotówki na dodatkowe wydatki, zastanawiamy się nad formą pożyczki. Jeśli nie mamy możliwości pożyczenia sumy od rodziny czy znajomych – najczęściej idziemy do banku. Tu czeka na nas kilka form kredytów finansowych. Najpopularniejsze z nich to kredyt konsumpcyjny i pożyczka hipoteczna.

Pożyczka hipoteczna jest pożyczką pod zastaw nieruchomości, której pożyczkobiorca, czyli my – jesteśmy właścicielami. Kwestie prawne reguluje tu kodeks cywilny.

Zalety pożyczki hipotecznej.

Przede wszystkim może zostać zaciągnięta na dowolny cel i na wysoką sumę – nawet do 100% wartości nieruchomości. Pożyczka hipoteczna jest tania – prawie tak jak kredyt mieszkaniowy. „Jej oprocentowanie jest niższe właśnie dlatego, że występuje tu dla banku będącego pożyczkodawcą silne zabezpieczenie spłaty tej pożyczki, czyli nieruchomość której właścicielem jest pożyczkobiorca.” – źródło: http://pamietnikwindykatora.pl/pozyczki-hipoteczne-praktycznie/. Korzystny jest też okres kredytowania. Taką pożyczkę można nawet spłacać przez 35 lat. Pożyczka hipoteczna jest też tańsza niż inne kredyty gotówkowe i można się ubezpieczyć przed ewentualnymi problemami z płynnością finansową, które może spowodować utrata pracy czy likwidacja działalności gospodarczej. Takie wsparcie finansowe nie jest jednak bezpieczne dla banku, gdyż instytucja nie może monitorować wydatków.

Wady pożyczki hipotecznej.

W przypadku pożyczek hipotecznych procedura ich udzielania nie jest szybka i prosta. Znaczne są też koszty początkowe. Trudności wiążą się tutaj z koniecznością ustalenia zabezpieczenia hipotecznego i przeprowadzenia związanych z tym odpowiednich czynności. Niektóre banki życzą sobie dodatkowo obowiązkowego ubezpieczenia kredytu. Największą wadą pożyczki hipotecznej jest jednak sama hipoteka, czyli zastaw nieruchomości, którą bank może przejąć, gdy pożyczkobiorca nie będzie spłacał rat.

Kredyt konsumpcyjny jest przeznaczony do pokrycia kosztów tzw. dóbr konsumpcyjnych czyli na przykład: samochodu, pralki, kina domowego, wycieczki, remontu domu. Taki kredyt udziela się osobom, które posiadają pełną zdolność do nabywania praw i zaciągania wszelkich zobowiązań, czyli czynności prawnych. Kredyt konsumpcyjny udziela się zgodnie z wartościami stałych i zmiennych stóp procentowych. Procedury bankowe wymagają udokumentowanych dochodów i zdolność kredytową. Zasady przyznawania tego rodzaju kredytu reguluje prawo bankowe.

Zalety kredytu konsumpcyjnego.

Banki przyznają kredyty konsumpcyjne dość szybko, jeśli tylko kredytobiorca spełni postawione przez nie warunki. Wypłata gotówki wtedy jest natychmiastowa.

Wady kredytu konsumpcyjnego.

Kwota kredytu konsumpcyjnego zależy od wysokości dochodów oraz historii kredytowej pożyczającego i najczęściej nie jest wysoka. Kredyt konsumencki jest dość wysoko oprocentowany, a samo oprocentowanie zależy od długości wynegocjowanego okresu spłaty pożyczki. Cel jest skonkretyzowany, dlatego trzeba też zawrzeć dwie umowy, a konsument występuje w podwójnej roli kupującego i kredytobiorcy. Umowa sprzedaży jest tutaj jednocześnie umową kredytu konsumpcyjnego na sfinansowanie określonego dobra materialnego. Kwota kredytu przekazywana jest przez kredytodawcę bezpośrednio na rachunek sprzedawcy.

Jeśli więc mamy cel, na który chcemy przeznaczyć konkretne pieniądze, a nie mamy nieruchomości pod zastaw, kredyt konsumpcyjny jest właściwym wyjściem. Jeśli mamy nieruchomość i chcemy obciążyć ją hipoteką, po to, żeby mieć dodatkową gotówkę, zastanówmy się, czy damy radę spłacić taki kredyt. Ryzyko utraty nieruchomości jest niestety duże. Z drugiej strony – nie musimy pożyczać kilkuset tysięcy złotych, pożyczajmy więc tyle, ile będziemy w stanie spłacić.

1 Komentarz

  • Pożyczki hipoteczne są w przybliżeniu nawet dwa razy tańsze od kredytów gotówkowych, rozumianych jako pożyczki bez zabezpieczeń. Pożyczki hipoteczne, jak sama nazwa wskazuje, są zabezpieczone na nieruchomości (mieszkaniu, domu, działce…) pożyczkobiorcy. To mocne zabezpieczenie powoduje, że ryzyko nieodzyskania przez bank takiej pożyczki jest relatywnie niskie, co przekłada się na stosunkowo niskie oprocentowanie rzeczywiste tego rodzaju pożyczek.

Dodaj komentarz